MOBILNÍ ZDRAVOTNÍ SESTRA

Hedvika Navrátilová

Zdravotní a pečovatelská služba

 
Potřebujete asistenci nebo péči profesionálního zdravotníka? Pak je pro vás tato služba to pravé. Níže naleznete přehled jednotlivých poskytovaných úkonů včetně ceníku.

Podrobnější informace získáte na telefonním čísle: +420 724 202 576 nebo na emailu ales.masaze(zavinac)email.cz, kde si službu můžete rovněž objednat.

 

OPRÁVNĚNÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotnických služeb.

 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY                                  

PŘEHLED ÚKONŮ

CENA [Kč]

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití

120,-Kč/hod.

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

120,-Kč/hod.

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

120,-Kč/hod.

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

120,-Kč/hod.

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

1. pomoc při úkonech osobní hygieny

120,-Kč/hod.

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty

120,-Kč/hod.

3. pomoc při použití WC

120,-Kč/hod.

 

Pomoc při zajištění stravy

1. dovoz nebo donáška jídla

15,-Kč/úkon

2. pomoc při přípravě jídla a pití

100,- Kč/hod.

3. příprava a podání jídla a pití

100,- Kč/hod.

 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

1. běžný úklid a údržba domácnosti

120,- Kč/hod.

2. pomoc při velkém úklidu domácnosti, například sezonního úklidu

120,- Kč/hod.

3. donáška vody

120,- Kč/hod.

4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

120,- Kč/hod.

5. běžné nákupy a pochůzky

100,- Kč/hod.

6. velký nákup do 15 kg, například týdenní

110,-Kč/úkon

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

120,- Kč/hod.

 

FAKULTATIVNÍ ÚKONY (VÝBĚROVÉ)

péče o domácí zvíře (např. krmení, venčení)

20,- Kč/15 min.

 

OSTATNÍ SLUŽBY

Pedikúra: poskytovaná v domácnostech

130,- Kč/hod.

Manikůra: poskytovaná v domácnostech

150,- Kč/hod.

Masáže:  obličej, dolní a horní končetiny, šíje poskytovaná v domácnostech

100,- Kč/45 minut

 

ZDRAVOTNÍ  VÝKONY

Ošetření stomie

200 Kč

Lokální ošetření ( převazy)

100 Kč + material

Ošetření dekubitů

150 Kč + materiál

Odběr biologického materiálu

70 Kč

Léčebná terapie ( aplikace i.m.,i.v.,s.c.

50 Kč

Odběr kapilární krve a měření glukometrem

50 Kč

Odběr žilní krve

50 Kč

Moč chemicky

30 Kč

Sedimentace

50 Kč

Kanilace periferní žíly

100 Kč

Edukace diabetika

250 Kč

Aplikace inzulínu

100 Kč

Měření TK, P, pulsní oxymetrie

50 Kč

 

 

Pokud  poskytování  výše  uvedených  úkonů,  včetně času nezbytného k  jejich zajištění  netrvá  celou hodinu, výše  úhrady se poměrně krátí.Účtován je vždy skutečně spotřebovaný čas k zajištění úkonů.

 

       
Ceník je platný od 1. 4. 2016
 

Zpět na hlavní stranu